menu

Programy i projekty

2017-12-19 08:52:35 (ost. akt: 2017-12-20 11:01:24)
Projekt TEATRZYK POD KŁOBUKIEM

Biblioteka realizowała projekt TEATRZYK POD KŁOBUKIEM, którego działania prowadzone były w ramach programu „Wędrowna Akademia Kultury” realizowanego przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Bardzo Młoda Kultura 2016-2018" oraz ze środków samorządów Ełku, Olsztyna i Szczytna oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Zasadniczym celem projektu było umożliwienie dzieciom i młodzieży poznania dawnej kultury i historii regionu. Projekt polegał na zorganizowaniu spotkań autorskich oraz warsztatów teatralnych, muzycznych i scenograficznych, których efektem było wystawienie spektaklu z udziałem uczestników warsztatów.
Nabór na warsztaty dla dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat został przeprowadzony w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczytnie. Poprzedzony został szeroką akcją promocyjną i informacyjną w formie plakatów, ulotek, rozmów indywidualnych z dziećmi odwiedzającymi bibliotekę, materiałów zamieszczonych na stronie internetowej MBP w Szczytnie.
Akcję promocyjną w środowisku szkolnym z dużym powodzeniem prowadziła także Anna Grzeszczyk - partner projektu, która zachęcała uczniów do wzięcia udziału w warsztatach.
W czasie warsztatów oraz spotkań autorskich dzieci poznawały nie tylko techniki teatralne, pisarskie, czy muzyczne, ale też ich odniesienie do kultury, historii regionu. Poprzez przygotowywanie, czy późniejszy odbiór spektaklu oraz spotkania autorskie, dzieci miały szansę na zetknięcie z literaturą i kulturą Warmii i Mazur.
Istotnym elementem edukacyjnym projektu były dwa spotkania z Ewą Sotomską - regionalistką, autorką zbioru bajek mazurskich, która zebrała i przygotowała do druku oraz wstępem opatrzyła książkę „Kierz róży. Bajki mazurskie z Działdowszczyzny”.
Spotkania miały miejsce 29 września 2017r. w Oddziale Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej MBP w Szczytnie.
W ramach projektu powstał spektakl oparty na motywach baśni Ireny Kwintowej „O psotnym kłobuku, warmińskim wietrze, Annie rybaczce i dzielnym Marcinie”. Premiera spektaklu miała miejsce 4 listopada 2017 r. W spektaklu wykorzystano scenografię wykonaną w ramach warsztatów scenograficznych, natomiast aktorami, prezentującymi swoje umiejętności sceniczne, byli uczestnicy warsztatów teatralnych i muzycznych. Atrakcyjności przedstawieniu dodała oprawa muzyczna w wykonaniu profesjonalistów z zespołu prowadzącego warsztaty.
Zgodnie z założeniami projektu, oprócz premiery spektaklu, w dniu 7 listopada 2017 r. wystawiono w bibliotece 2 spektakle dla grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych.Projekt TEATR DLA KAŻDEGO

Celem projektu TEATR DLA KAŻDEGO było poszerzenie składu osobowego AMATORSKIEGO TEATRU MŁODYCH, poprzez włączenie do działań młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu szczycieńskiego oraz stworzenie uczestnikom możliwości wyrażenia siebie w działalności artystycznej jaką jest teatr. Działania projektowe przebiegły zgodnie z planowanymi założeniami. Polegały na zorganizowaniu warsztatów teatralnych(prowadzonych przez Alinę Kowalską)oraz warsztatów plastyczno-scenograficznych (prowadzonych przez Katarzynę Wolicką-Kozak,zwieńczeniem których był spektakl czytany połączony z ruchem scenicznym i grą aktorską. Wystawienie komedii Michała Bałuckiego „Emancypowane" miało miejsce w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczytnie w dniu 9 listopada 2017r. Premiera spektaklu w ich wykonaniu dostarczyła niezapomnianych wrażeń grupie 170 widzów, którzy z ogromnym zainteresowaniem obejrzeli spektakl i wyrazili uznanie dla jego poziomu, efektywnej pracy instruktorów i młodzieży, kreatywności i zapału młodych aktorów i scenografów.
Działania projektowe odbywały się w ramach programu „Wędrowna Akademia Kultury” realizowanego przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Bardzo Młoda Kultura 2016-2018" oraz ze środków samorządów Ełku, Olsztyna i Szczytna oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.