menu

Projekt "Śladami Mazurskiej Niepodległości"

2019-09-13 14:53:48 (ost. akt: 2019-09-13 15:28:03)

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie otrzymała dofinansowanie ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla niepodległej” na zadanie „Śladami Mazurskiej Niepodległości”.

Głównym celem projektu jest włączenie mieszkańców regionu w świętowanie odzyskania niepodległości poprzez aktywny udział w spotkaniu plenerowym ŚLADAMI MAZURSKIEJ NIEPODLEGŁOŚCI. Działania mają w założeniach zwiększenie poczucia wspólnoty, poszerzenie wiedzy historycznej, szczególnie świadomości dotyczącej regionu i jego roli
w odzyskiwaniu niepodległości oraz walki o godność i poszanowanie praw człowieka. Na spotkanie plenerowe składają się działania podzielone na kilka stref tematycznych dotyczących historii, folkloru, kultury oraz życia codziennego Mazurów.
W ramach zadania odbędzie się również integracyjna gra terenowa „Droga Mazurów do Niepodległości”, która w atrakcyjnej formie przybliży historię niepodległościową regionu.
W wydarzeniu wezmą udział mieszkańcy Szczytna i okolic reprezentujący różne grupy wiekowe oraz różne środowiska. Z przedsięwzięcia powstanie dokumentacja, która w formie wystawy fotograficznej oraz filmu zostanie zaprezentowana podczas spotkania podsumowującego projekt.