menu

Programy i projekty

2017-12-19 08:52:35 (ost. akt: 2023-02-09 15:21:21)
„KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK”

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.
W ramach tego projektu biblioteka otrzymała 20.640 zł dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Książki na zakup nowoczesnego sprzętu elektronicznego. Wkład własny biblioteki wynosił 3.780 zł. Całość zadania wynosiła 24.420 zł. Biblioteka zakupiła: Gogle VR Oculus Quest 2 (2 szt.), Czytak 4 (2 szt.), Czytnik e-book PocketBook Touch Lux 5 (3 szt.), Tablet 7" (3 szt.), Monitor elektroniczny ViewSonic, podłogę interaktywną SmartFloor.
Biblioteka poprzez zakup powyższych sprzętów uzyskała możliwość poszerzenia swojej oferty o zajęcia dla dzieci z wykorzystaniem podłogi interaktywnej oraz tabletów. Młodzież oraz osoby dorosłe mogą skorzystać z Gogli VR. W codziennej ofercie biblioteki dostępne do wypożyczenia na zewnątrz są czytniki e-booków. Biblioteka wzbogaciła swoją ofertę o usługę dla użytkowników ze szczególnymi potrzebami poprzez możliwość wypożyczania czytaków przez osoby niepełnosprawne.„SIEĆ NA KULTURĘ W PODREGIONIE OLSZTYŃSKIM”

W 2021 roku biblioteka realizowała projekt organizowany i finansowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Celem warsztatów było podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych u dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat. Zajęcia obejmowły m.in. tworzenie filmów, plakatów, grafiki z animacją, poznawanie legalnych źródeł pozyskiwania darmowej grafiki, muzyki i wiele innych. Pracownik OLDiM wraz z trenerem wspierającym przeprowadził 32 godziny warsztatów on-line dla dzieci w wieku 10-13 lat dotyczących projektowania graficznego z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych. W zajęciach wzięło udział 10 osób.„Z BIBLIOTEKI DO SIECI”

Program Partnerstwo dla książki - projekt finansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Strategiczne cele programu to zarówno poprawa dostępu do książki w jej wszystkich formatach, jak i wzmocnienie kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek.
Na zadanie „Z biblioteki do sieci” składały się następujące działania:
1. Spotkania autorskie on-line
Wydarzenia w ramach projektu zostały przeprowadzone oraz transmitowane w formie on-line na facebookowym profilu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie. Odbył się cykl sześciu spotkań autorskich w znacznej większości poprowadzonych przez profesjonalnych moderatorów. Spotkania odbyły się w okresie kwiecień- listopad 2021 r. Uczestnikami wydarzeń były osoby reprezentujące różne środowiska oraz grupy wiekowe. Zaproszeni zostali autorzy tworzący literaturę dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Uczestnicy spotkań poznali twórczość autorów m.in. powieści obyczajowych, kryminalnych czy książek dziecięcych. W trakcie każdego spotkania uczestnicy mieli możliwość osobistego kontaktu z autorem oraz pozostałymi uczestnikami spotkania poprzez funkcję dodawania komentarzy/reakcji pod transmisją na żywo.
Spotkania zorganizowane w ramach projektu:
I. 28.04.2021 r. - spotkanie z Wojciechem Chmielarzem- dziennikarzem, pisarzem, autorem powieści kryminalnych.
II. 27.05.2021 r. - spotkanie z Zofią Stanecką- autorką powieści, opowiadań, baśni i poradników dla dzieci.
III. 18.06.2021 r. - spotkanie z Krystyną Mirek- autorką powieści obyczajowych.
IV. 23.09.2021 r. - spotkanie z Pauliną Hendel- autorką książek science fiction oraz fantasy.
V. 21.10.2021 r. - spotkanie z Mariuszem Szczygłem- reporterem, felietonistą, pisarzem non-fiction, czechofilem.
VI. 25.11.2021 r. - spotkanie z Justyną Bednarek- dziennikarką, ilustratorką oraz autorką bestsellerowych książek dla dzieci.
2. Zabawy literackie „Zgaduj z Bibliofacym”
W ramach projektu odbył się cykl sześciu zabaw, które zostały przeprowadzone na profilu Facebook Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie. Na kilka dni przed każdym spotkaniem autorskim on-line była publikowana grafika z zagadką nawiązującą do twórczości autora. Zabawy literackie kierowane były do wszystkich użytkowników Facebooka – osób reprezentujących różne grupy wiekowe oraz środowiska. Zadaniem uczestników było jak najszybsze rozwiązanie zagadki literackiej kierowanej do odbiorców przez biblioteczną maskotkę - Kota Bibliofacego. Zwycięzcą każdej zagadki była osoba, która jako pierwsza zamieściła w komentarzu pod postem prawidłową odpowiedź. Osoba ta wygrywała pakiet gadżetów promocyjnych (kubki, torby bawełniane), które sfinansowane były ze środków organizatora.
3. Konkursy na spotkaniach on-line
Podczas każdego spotkania autorskiego organizowany był konkurs dotyczący twórczości zaproszonego autora. Konkurs skierowany był do wszystkich użytkowników portalu społecznościowego Facebook. Zadanie uczestników polegało na udzieleniu odpowiedzi na pytanie zadane przez autora podczas transmisji. Pierwszych trzech uczestników, którzy przesłali poprawną odpowiedź na podany adres mailowy zdobywało nagrodę. Nagrody dla zwycięzców stanowiły książki z autografem autora, który był gościem danego spotkania. Zakup nagród oraz koszty związane z wysyłką książek do autorów sfinansowane zostały ze środków organizatora."ŚLADAMI MAZURSKIEJ NIEPODLEGŁOŚCI"

Projekt dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla niepodległej”.
Celem projektu było włączenie mieszkańców regionu w świętowanie odzyskania niepodległości poprzez aktywny udział w zadaniu, mającym w założeniach zwiększenie poczucia wspólnoty, poszerzenie wiedzy historycznej, szczególnie świadomości dotyczącej regionu i jego roli w odzyskiwaniu niepodległości oraz walki o godność i poszanowanie praw człowieka.
W ramach zadania 28 września 2019 r. odbyło się spotkanie „Śladami Mazurskiej Niepodległości” oraz integracyjna gra terenowa „Droga Mazurów do Niepodległości”. W integracyjnej grze terenowej wzięło udział 6 sześcioosobowych grup złożonych z członków rodzin lub przyjaciół. Drużyny zaopatrzone w mapy miały za zadanie odnaleźć punkty związane z walką o polskość Mazur, np. Dom Polski, Chata Mazurska, Muzeum Mazurskie. W tych miejscach uczestnicy gry musieli rozwiązywać przygotowane zadania.
Spotkanie „Śladami Mazurskiej Niepodległości” miało odbyć się w plenerze na plaży miejskiej w Szczytnie, jednak z powodu warunków atmosferycznych przeniesiono je do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej. Spotkanie rozpoczął koncert zespołu ludowego „Nadzieja”, który odbył się przed siedzibą biblioteki, zapraszając zarazem przechodniów do uczestnictwa w imprezie. Działania kulturalno-artystyczne w ramach spotkania były podzielone na cztery strefy tematyczne. Strefa „Historii i Folkloru Mazurskiego” przypominała wnętrze chaty mazurskiej z początków XX wieku. Uczestnicy mogli w niej wysłuchać treści o historii Mazurów i ruchu polskim na Mazurach prezentowanych przez Witolda Olbrysia - prezesa Mazurskiego Stowarzyszenia Regionalnego. Mogli również obejrzeć Mazurską Bajkę w formie teatru lalkowego w wykonaniu aktorki i lalkarki Anny Bogusz.
W strefie Kultury Mazurskiej Hubert Jasionowski, rodowity Mazur, przybliżył uczestnikom gwarę mazurską, m.in. czytając fragment książki „Mały Książę” Antoine’a de Saint – Exupery’ego przełożonej na gwarę mazurską. Mogli również nauczyć się piosenki mazurskiej pt. „Nasa matka Katarzyna”. W Strefie Mazurskiego Jadła każdy mógł poczęstować się kromką swojskiego chleba ze smalcem czy pysznym drożdżowym plackiem z marmoladą lub prażonymi jabłkami. Była również możliwość kiszenia kapusty zakorzenionym w tradycji sposobem – udeptywania kapusty w beczce bosymi nogami.
W Strefie Rękodzieła członkinie Stowarzyszenia „Płozytywni” zaprosiły wszystkich chętnych m.in. do lepienia z gliny oraz malowania na drewnie.
Z przedsięwzięcia powstała dokumentacja, która w formie wystawy fotograficznej oraz
filmu zostały zaprezentowane podczas spotkania podsumowującego projekt.
Partnerami w realizacji zadania „Śladami Mazurskiej Niepodległości” było Towarzystwo Przyjaciół Szczytna i Miejski Dom Kultury w Szczytnie.
"TEATRZYK MAZURSKIE BAJANIE"

Głównym celem realizowanego projektu było umożliwienie uczestnikom aktywnego udziału w działaniach teatralnych i filmowych, wsparcie przy realizacji dążeń artystycznych oraz ułatwienie osiągnięcia satysfakcji z efektów własnej pracy twórczej.
Uczestnicy mieli duży wpływ na kształt i formę realizacji projektu, co zwiększyło zarówno jego atrakcyjność jak i satysfakcję młodzieży z wykonanej pracy.
Akcję promocyjną w środowisku szkolnym prowadziła Anna Grzeszczyk - partner projektu, która zajmowała się rekrutacją uczestników na warsztaty teatralne i plastyczne.
Warsztaty teatralne prowadzone były przez Wojciecha Grochowalskiego - aktora, reżysera oraz instruktora teatralnego. Istotnym etapem przygotowania przedstawienia było stworzenie scenariusza, określenie celu i tematyki przedstawienia, określenie miejsca i czasu akcji, stworzenie postaci, opracowanie relacji między bohaterami, spisanie dialogów oraz tworzenie tytułu spektaklu przez uczestników.
Zajęcia muzyczne, mające na celu przygotowanie oprawy muzycznej przedstawienia, z uczestnikami zajęć teatralnych prowadził Adam Cudak.
Podczas warsztatów plastycznych, prowadzonych przez Katarzynę Wolicką – Kozak, uczestnicy dowiedzieli się czym jest scenografia i jaką rolę odgrywa w spektaklu teatralnym. Następnie grupa zapoznała się z historią wymyśloną przez reżysera i warsztatowiczów z grupy aktorskiej. Jako, że język teatru jest językiem obrazowym, uczestnicy warsztatów postanowili by aktorzy i tło w spektaklu mieli charakter symboliczny, metaforyczny, stanowiąc wizualnie spójną graficzną całość.
Warsztaty filmowe prowadził Maciej Janicki. Młodzież przeprowadzała wywiady dokumentalne, w których pytania były przygotowane i zadawane przez uczniów. W filmie przygotowanym przez młodzież wystąpiły: Anna Bogusz, prezes Towarzystwa Przyjaciół Szczytna z siedzibą w Chacie Mazurskiej oraz Elżbieta Kobus właścicielka Zagrody Edukacyjnej „Kamez” w Wawrochach, która przybliżyła postać Bogumiła Linki - słynnego działacza mazurskiego. W rezultacie powyższych działań powstał film dokumentalny „Mazurskie historie”, w którym wymienione wyżej bohaterki opowiadają o swojej pracy, pasji lub po prostu życiu, ściśle związanym z naszym miastem i regionem. Podczas warsztatów sfilmowano również premierę spektaklu pt. „Leśne sprawy”, tworząc dokumentację efektów wielogodzinnej pracy młodych artystów.
Premiera spektaklu i filmu miała miejsce 27 października 2018 r. Premierę obejrzało 139 osób.
W ramach projektu, oprócz premiery spektaklu w dniu 31.10.2018 r. wystawiono w bibliotece 2 spektakle dla grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych, które obejrzało 214 osób.
Zgodnie z założeniami projektu pracownice Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie prezentowały w gminnych bibliotekach publicznych, mieszkańcom gmin powstałe podczas projektu 2 filmy: „Mazurskie historie” oraz nagranie spektaklu teatralnego „Leśne sprawy”.
W dniach 5-7 listopada oraz 9 listopada 2018 r. odwiedziły cztery biblioteki: Gminną Bibliotekę Publiczną w Jedwabnie, Gminną Bibliotekę Publiczną w Rozogach, Gminną Bibliotekę Publiczną w Lipowcu oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Świętajnie. Na spotkania zaproszono mieszkańców w różnym wieku, od uczniów szkół podstawowych po seniorów.
Działania prowadzone były w ramach programu „Wędrowna Akademia Kultury” realizowanego przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Bardzo Młoda Kultura 2016-2018" oraz ze środków samorządów Ełku, Olsztyna i Szczytna oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.„TEATR DLA KAŻDEGO w nowej odsłonie”

Projekt „ TEATR DLA KAŻDEGO w nowej odsłonie” jest kontynuacją ubiegłorocznego projektu, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród uczestników, jak i widowni. Realizacja tegorocznej edycji zadania miała na celu twórcze zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu szczycieńskiego, kontakt z drugim człowiekiem, zamiast komunikatorów społecznościowych, zapewnienie doznań artystycznych; włączenie nowych osób do pracy podczas warsztatów teatralnych i plastycznych; pokonywanie własnych barier i ograniczeń dzięki terapeutycznej roli sztuki; stworzenie uczestnikom możliwości wyrażania siebie w działalności artystycznej i uwrażliwienie na sztukę; zapewnienie odbiorcom szerokiego dostępu do kultury. Cele te zostały w pełni zrealizowane. Działania projektowe polegały na zorganizowaniu warsztatów teatralnych i plastyczno-scenograficznych. Na warsztatach teatralnych wprowadzono zapis audiowizualny, który miał na celu rejestrację perspektywicznych postępów doskonalenia gry aktorskiej i całościowo ujętej animacji kulturowej. Młodzież na warsztatach plastycznych pod kierunkiem plastyka samodzielnie przygotowała elementy scenografii, zaprojektowała i przygotowała materiały reklamowe. Scenografię przygotowano w taki sposób, aby istniała możliwość jej przewożenia. Uczestnicy obu grup popularyzowali wydarzenie w środowisku. Efektem pracy młodzieży podczas warsztatów było wystawienie spektaklu w oparciu o sztukę Stefana Żeromskiego pt.„Uciekła mi przepióreczka”. Dobór utworu wpisywał się w jubileuszowe obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Premiera sztuki miała miejsce 18 października w Miejskim Domu Kultury. Młodzi artyści zaprezentowali efekty swojej twórczej, kilkumiesięcznej pracy widowni wypełniającej całą salę widowiskową. Sztuka została przyjęta entuzjastycznie.
Spektakl był jeszcze trzykrotnie prezentowany uczniom szczycieńskich szkół ponadgimnazjalnych w MDK w Szczytnie. Sztukę wystawiono również w gminnych ośrodkach kultury powiatu szczycieńskiego dla tamtejszej społeczności, miedzy innymi w Rozogach i Pasymiu."TEATRZYK POD KŁOBUKIEM"

Biblioteka realizowała projekt TEATRZYK POD KŁOBUKIEM, którego działania prowadzone były w ramach programu „Wędrowna Akademia Kultury” realizowanego przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Bardzo Młoda Kultura 2016-2018" oraz ze środków samorządów Ełku, Olsztyna i Szczytna oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Zasadniczym celem projektu było umożliwienie dzieciom i młodzieży poznania dawnej kultury i historii regionu. Projekt polegał na zorganizowaniu spotkań autorskich oraz warsztatów teatralnych, muzycznych i scenograficznych, których efektem było wystawienie spektaklu z udziałem uczestników warsztatów.
Nabór na warsztaty dla dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat został przeprowadzony w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczytnie. Poprzedzony został szeroką akcją promocyjną i informacyjną w formie plakatów, ulotek, rozmów indywidualnych z dziećmi odwiedzającymi bibliotekę, materiałów zamieszczonych na stronie internetowej MBP w Szczytnie.
Akcję promocyjną w środowisku szkolnym z dużym powodzeniem prowadziła także Anna Grzeszczyk - partner projektu, która zachęcała uczniów do wzięcia udziału w warsztatach.
W czasie warsztatów oraz spotkań autorskich dzieci poznawały nie tylko techniki teatralne, pisarskie, czy muzyczne, ale też ich odniesienie do kultury, historii regionu. Poprzez przygotowywanie, czy późniejszy odbiór spektaklu oraz spotkania autorskie, dzieci miały szansę na zetknięcie z literaturą i kulturą Warmii i Mazur.
Istotnym elementem edukacyjnym projektu były dwa spotkania z Ewą Sotomską - regionalistką, autorką zbioru bajek mazurskich, która zebrała i przygotowała do druku oraz wstępem opatrzyła książkę „Kierz róży. Bajki mazurskie z Działdowszczyzny”.
Spotkania miały miejsce 29 września 2017r. w Oddziale Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej MBP w Szczytnie.
W ramach projektu powstał spektakl oparty na motywach baśni Ireny Kwintowej „O psotnym kłobuku, warmińskim wietrze, Annie rybaczce i dzielnym Marcinie”. Premiera spektaklu miała miejsce 4 listopada 2017 r. W spektaklu wykorzystano scenografię wykonaną w ramach warsztatów scenograficznych, natomiast aktorami, prezentującymi swoje umiejętności sceniczne, byli uczestnicy warsztatów teatralnych i muzycznych. Atrakcyjności przedstawieniu dodała oprawa muzyczna w wykonaniu profesjonalistów z zespołu prowadzącego warsztaty.
Zgodnie z założeniami projektu, oprócz premiery spektaklu, w dniu 7 listopada 2017 r. wystawiono w bibliotece 2 spektakle dla grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych."TEATR DLA KAŻDEGO"

Celem projektu TEATR DLA KAŻDEGO było poszerzenie składu osobowego AMATORSKIEGO TEATRU MŁODYCH, poprzez włączenie do działań młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu szczycieńskiego oraz stworzenie uczestnikom możliwości wyrażenia siebie w działalności artystycznej jaką jest teatr. Działania projektowe przebiegły zgodnie z planowanymi założeniami. Polegały na zorganizowaniu warsztatów teatralnych(prowadzonych przez Alinę Kowalską)oraz warsztatów plastyczno-scenograficznych (prowadzonych przez Katarzynę Wolicką-Kozak,zwieńczeniem których był spektakl czytany połączony z ruchem scenicznym i grą aktorską. Wystawienie komedii Michała Bałuckiego „Emancypowane" miało miejsce w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczytnie w dniu 9 listopada 2017r. Premiera spektaklu w ich wykonaniu dostarczyła niezapomnianych wrażeń grupie 170 widzów, którzy z ogromnym zainteresowaniem obejrzeli spektakl i wyrazili uznanie dla jego poziomu, efektywnej pracy instruktorów i młodzieży, kreatywności i zapału młodych aktorów i scenografów.
Działania projektowe odbywały się w ramach programu „Wędrowna Akademia Kultury” realizowanego przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Bardzo Młoda Kultura 2016-2018" oraz ze środków samorządów Ełku, Olsztyna i Szczytna oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.