menu

O bibliotece

2017-12-05 14:59:26 (ost. akt: 2017-12-13 09:17:23)

Historia MBP

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie rozpoczęła swoją działalność w 1947r. Najpierw powstała Powiatowa Biblioteka Publiczna (1947r.), a za rok Miejska Biblioteka Publiczna, które w roku 1955 połączono w jeden organizm. Początkowo biblioteka powiatowa mieściła się w 5-pokojowym pomieszczeniu o pow.120 m kw. w budynku przy ul. Skłodowskiej Curie 3. Księgozbiór liczył 550 woluminów.Fot. Protokół przekazania książek z dnia 01.02.1947
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Fot. Zamek

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warunki lokalowe były tu znacznie gorsze i chociaż po 3. miesiącach przeniesiono bibliotekę do innego skrzydła budynku i przydzielono większą powierzchnię, brakowało tam ogrzewania i wody.


Fot. Protokół z wizytacji MBP z dnia 27 maja 1950

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kierownikiem biblioteki powiatowej była wówczas Janina Wilczyńska. Po roku znaleziono dla biblioteki lokal przy ul. Boh. Stalingradu 6. Na koniec 1950 roku zarejestrowano-oprócz biblioteki powiatowej i miejskiej-9 bibliotek gminnych i 61 punktów bibliotecznych. Biblioteki gminne istniały wówczas w następujących miejscowościach: Dźwierzuty, Rozogi, Wielbark, Lipowiec, Pasym, Orżyny, Szczytno, Świętajno, Kobułty. Po odejściu J. Wilczyńskiej kierownictwo biblioteki objęła Krystyna Krajewska a następnie Włodzimierz Bajbakow. W dniu 1.X.1954r. kierownikiem biblioteki zostaje Leokadia Stadniczenko, która pełni tę funkcję do 1971 roku. Biblioteka mieściła się kolejno pod adresami:


Fot. ul. 3-go Maja 8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Fot. ul. Kisielewskiego 20, obecnie ul. Lipperta

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Fot. ul. Warszawska 5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Fot. ul. Polska 8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


i ul. Polska 8, gdzie (po kapitalnym remoncie w latach 80-tych) mieści się do dziś (widok przed rozbudową)Fot. ul. Polska 8 – rozbiórka, Fot. ul. Polska 8 – stan surowy, Fot. ul. Polska 8
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lata czterdzieste i pięćdziesiąte charakteryzowały się dynamiczną rozbudową sieci bibliotek oraz zatrudnianiem pracowników rekrutujących się przeważnie z kręgów oświatowych, którzy zdobywali kwalifikacje bibliotekarskie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Fot. Szkolenie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W tym czasie borykano się z wielkimi trudnościami lokalowymi oraz kłopotami z nabyciem wartościowych książek. Dopiero całkowita decentralizacja zakupu (1958 r.) umożliwia dobór książek uwzględniający potrzeby środowiska. Niewystarczające środki finansowe nie pozwalają jednak na satysfakcjonujące uzupełnianie zbiorów. W roku 1965 powstaje Oddział dla Dzieci, a 3 lata później pierwsza filia przy ul. Partyzantów 57. Następne filie biblioteczne otwarto przy ul. Paderewskiego oraz Wasilewskiej a także przeniesiono filię nr 1 z ul. Partyzantów na ul. Władysława IV. W tym samym czasie odnotowuje się zmiany na lepsze w całym powiecie-biblioteki posiadają wygodniejsze lokale, podstawowe wyposażenie oraz większe środki na zakup książek i płace dla pracowników. Od roku 1971 do 1991 funkcję dyrektora pełni Janina Malarz. Kolejni dyrektorzy to: Karolina Maczan, Zbigniew Wróblewski oraz Jadwiga Pijanowska, pełniąca tę funkcję od 1996 roku. Po likwidacji powiatów (1975 r.) biblioteka pozostaje biblioteką miejską, ale przez wiele lat pełni funkcję biblioteki rejonowej. Sieć biblioteczna składała się z MBP oraz 3 filii.

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie nieustannie się rozwija, gromadzi zbiory uwzględniające potrzeby lokalnego środowiska, udostępnia najnowocześniejszy sprzęt komputerowy z bezpłatnym dostępem do Internetu a także stwarza warunki do rozwijania zainteresowań kulturalnych. Prowadzi szereg działań popularyzujących bibliotekę i jej zbiory. Największym zainteresowaniem czytelników cieszą się spotkania z ciekawymi ludźmi. Biblioteka zaprasza twórców do prezentowania swoich prac w salach MBP. Dużym zainteresowaniem mieszkańców Szczytna cieszą się spotkania ze sztuką teatralną. Biblioteka udostępnia swoje „deski” profesjonalistom - Np. aktorom Teatru im. S. Jaracza w Olsztynie ale także amatorom w różnym wieku.


oprac. Jadwiga Pijanowska
Dyrektor MBP w Szczytnie