menu

Deklaracja dostępności

2020-10-02 14:13:01 (ost. akt: 2024-03-14 09:32:05)
Logo MBP

Logo MBP

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1440 ). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://mbp.miastoszczytno.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych m.in. z poniższych powodów:
• pochodzą ze źródeł zewnętrznych, na dostosowanie/modyfikację, których administratorzy serwisu nie mają możliwości/prawa
• opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
• opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
• opublikowane zostały w formie grafik lub wykresów, ze względu na ich charakter.
W takim przypadku dołączone zostały dane w formie alternatywnej tj. napisy do grafik czy pliki Excel do danych np. statystycznych wyświetlanych w formie wykresów.

Deklarację sporządzono dnia: 2020.09.22
Data aktualizacji: 2024.03.13

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://mbp.miastoszczytno.pl spełnia wymagania w 100 %.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
Danuta Lipska-Zapadka
e-mail: czytelnia@mbp.miastoszczytno.pl
tel. +48 89 676 08 16
W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności w zakresie przedmiotowego portalu.


Każdy użytkownik przedmiotowego portalu ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia jego dostępności cyfrowej. Wnioski mogą dotyczyć również poszczególnych materiałów publikowanych na stronie.
Wniosek/żądanie powinno zawierać:
1. dane osoby zgłaszającej żądanie
2. wskazanie, treści której dotyczyć ma wniosek/żądanie
3. wskazanie dogodnego dla niej sposobu otrzymania informacji zwrotnej
4. sposób kontaktu
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe ze względów technicznych czy formalno-prawnych, zostanie zaproponowany alternatywny sposób dostępu do przedmiotowej informacji

Dostępność architektoniczna

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie
ul. Polska 8
12-100 Szczytno

• Budynek posiada dwie kondygnacje i usytuowany jest w centrum miasta
• Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze główne od ul. Polskiej, drugie od strony
ul. J. Narońskiego
• Do wejścia głównego prowadzą schody. Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich. Wejście drugie jest bez schodów, posiada podest umożliwiający wjazd wózkom inwalidzkim i dzwonek
• Drzwi wejścia głównego nie są zautomatyzowane
• Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze
• W budynku nie ma windy
• W przypadku potrzeby załatwienia spraw w działach na piętrze, pracownicy Wypożyczalni wzywają pracownika merytorycznego do obsługi osoby potrzebującej
• Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
• W pobliżu budynku znajduje się parking z miejscem dla osób niepełnosprawnych
• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oraz nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących
• W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych
• Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
• W budynku nie ma pętli indukcyjnych

2. Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie Filia nr 2
ul. Solidarności 6
12-100 Szczytno

• Lokal Filii mieści się na parterze czteropiętrowego bloku mieszkalnego należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Odrodzenie” w Szczytnie
• Do pomieszczenia prowadzi jedno wejście od strony ul. J. Lanca
• Do wejścia głównego prowadzą schody. Nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich
• Drzwi wejściowe są przeszklone i nie są zautomatyzowane
• Nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych
• Do pomieszczenia można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
• W pobliżu znajduje się parking z miejscem dla osób niepełnosprawnych
• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oraz nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących
• Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
• W budynku nie ma pętli indukcyjnych

Dostępność informacyjno-komunikacyjna
• Wszyscy pracownicy pierwszego kontaktu zostali przeszkoleni z zasad obsługi osób ze szczególnymi potrzebami
• Z uwagi na nieprzystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych udostępniamy dla naszych czytelników alternatywny sposób wypożyczania zbiorów - Książka na telefon
• Czytelnicy z dysfunkcją wzroku mogą wypożyczyć odtwarzacz cyfrowych książek mówionych Czytak 4, audiobooki, książki pisane alfabetem Braille’a oraz książki z serii „Duże Litery”
• Od grudnia 2022 r. Biblioteka współpracuje ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix". W ramach współpracy stowarzyszenie udostępnia cyfrowe książki mówione przeznaczone dla osób z dysfunkcją wzroku.
• Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu się