menu

Rajd rowerowy "Odjazdowy bibliotekarz"

2023-05-05 11:15:13 (ost. akt: 2023-05-05 16:25:40)

Zapraszamy serdecznie na Rajd Rowerowy "Odjazdowy Bibliotekarz".

Zaczniemy na Plaży Miejskiej otwarciem plenerowej biblioteczki "Biblioteka pod żaglami", a następnie ruszymy w drogę! Zwieńczeniem rajdu będzie wspólne ognisko w Miejskim Ośrodku Sportu w Szczytnie. Czekamy 13 maja o godz. 10.00 na PLAŻY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE.
REGULAMIN
RAJDU ROWEROWEGO
„Odjazdowy Bibliotekarz” 2023


1. Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić to własnoręcznym podpisem. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej mbp.miastoszczytno.pl oraz w siedzibach organizatora: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Polska 8 i Filia nr 2, ul. Solidarności 6.
2. W rajdzie mogą uczestniczyć wszyscy chętni bez względu na to, czy są użytkownikami Biblioteki. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział wyłącznie pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna. Młodzież powyżej 16 roku życia może uczestniczyć samodzielnie na podstawie pisemnej zgody opiekunów prawnych i na ich pełną odpowiedzialność. Druk zgody dostępny na stronie internetowej oraz w siedzibach organizatora: ul. Polska 8 oraz ul. Solidarności 6.
3. Uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów o ruchu drogowym.
4. Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Uczestnicy rajdu ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub spowodowane szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
6. Uczestnik, startując w rajdzie, wyraża zgodę na publikację wizerunku w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.
7. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie, ul. Polska 8, 12-100 Szczytno.
2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem e-mail: sekretariat@mbp.miastoszczytno.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu ubezpieczenia uczestników rajdu oraz promocji wydarzenia na podstawie Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat.
6. Informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie przenoszenia danych.
7. Informujemy o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne i nie będą one profilowane.