menu

Zapraszamy na rajd rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz 2024

2024-05-16 14:33:21 (ost. akt: 2024-05-16 15:21:43)

ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ - 25.05.2024 r. Start godz. 10.00 : parking przy ul. Ostrołęckiej (przed stadionem "Leśnym") Trasa : 7,5 km Meta: Ognisko Niespodzianka

REGULAMIN
RAJDU ROWEROWEGO
„Odjazdowy Bibliotekarz” 2024


1. Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić to własnoręcznym podpisem. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej mbp.miastoszczytno.pl oraz w siedzibach organizatora: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Polska 8 i Filia nr 2, ul. Solidarności 6.

2. W rajdzie mogą uczestniczyć wszyscy chętni bez względu na to, czy są użytkownikami Biblioteki. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział wyłącznie pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna. Młodzież powyżej 16 roku życia może uczestniczyć samodzielnie na podstawie pisemnej zgody opiekunów prawnych i na ich pełną odpowiedzialność. Druk zgody dostępny na stronie internetowej oraz w siedzibach organizatora: ul. Polska 8 oraz ul. Solidarności 6.

3. Uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów o ruchu drogowym.

4. Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Uczestnicy rajdu ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub spowodowane szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.

6. Uczestnik, startując w rajdzie, wyraża zgodę na publikację wizerunku w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.

7. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie, ul. Polska 8, 12-100 Szczytno.
2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem e-mail: sekretariat@mbp.miastoszczytno.pl
3. Pozyskane dane osobowe: imię, nazwisko i wizerunek. Celem przetwarzania danych jest ubezpieczenie uczestników rajdu i promocja wydarzenia na podstawie Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r.
4. Odbiorcy: Compensa TU S.A., prasa lokalna, Urząd Miejski w Szczytnie, profil Facebook Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat. Okres przechowywania zdjęć: do czasu ustania celu promocyjnego lub wycofania zgody.
6. Informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie przenoszenia danych.
7. Informujemy o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Informujemy o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne i nie będą one profilowane.