menu

KARYKATURA ULUBIONEGO BOHATERA UTWORU HENRYKA SIENKIEWICZA - konkurs plastyczny

2016-10-20 09:16:40 (ost. akt: 2016-10-20 09:42:21)

dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Stwórz indywidualną pracę plastyczną w dowolnej technice, w formacie A4 i dostarcz do
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie

TERMIN składania prac do 18 listopada 2016r.
REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO
Karykatura ulubionego bohatera utworu Henryka Sienkiewicza

Cele konkursu:
- popularyzacja wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza

- rozbudzenie aktywności plastycznej, wrażliwości i wyobraźni uczniów

- umożliwienie młodzieży zaprezentowania talentu plastycznego szerszej publiczności

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie ul. Polska 8.
2. Adresatami konkursu są uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w Szczytnie.
3. Konkurs odbywa się w 2 kategoriach wiekowych:
*gimnazjum
*szkoła ponadgimnazjalna
4. Uczestnicy wykonują indywidualnie jedną pracę, dowolną techniką, w formacie A4 .
Prace powinny być inspirowane twórczością Henryka Sienkiewicza.
5. Prace należy składać do 18.11.2016 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczytnie ul. Polska 8.
6. Warunkiem przyjęcia prac do konkursu jest prawidłowe opisanie pracy .
Na odwrocie pracy należy czytelnie wpisać imię i nazwisko autora, klasę i nazwę szkoły oraz podać tytuł utworu bohatera karykatury.

7. Prace nie spełniające warunków Regulaminu nie będą oceniane przez komisję konkursową .
8. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w terminie, o którym zainteresowanych poinformują organizatorzy .

9. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie.
10. Wszystkie nadesłane prace konkursowe pozostają do dyspozycji organizatora, nie będą zwracane ich autorom.
11. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz umieszczania wizerunku dziecka/ucznia w materiałach promocyjnych i na stronach internetowych biblioteki .
12. Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
13. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie na miejscu lub pod numerem telefonu Oddział Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej tel. 89 67 60 814, Dział Udostępniania Zbiorów Wypożyczalnia tel. 89 67 60 816, Czytelnia tel. 89 67 60 815
14. Regulamin konkursu dostępny jest w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczytnie ul. Polska 8 oraz na str. internetowej mbp.miastoszczytno.pl i facebooku.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!