menu

„Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2016”

2016-12-20 17:19:13 (ost. akt: 2019-03-12 07:55:57)

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie znalazła się w gronie finalistów programu „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2016”. Uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 29.356 zł na realizuję zadania pn. E-NAUKA I ZABAWA W SZCZYCIEŃSKIEJ BIBLIOTECE.

Dzięki pozyskanym środkom zakupiono 8 zestawów komputerowych, które są udostępnione czytelnikom w MBP ul. Polska 8 oraz Filii nr 2 ul. Solidarności 6.

„Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2016” jest to program dotacyjny Instytutu Książki realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający korzystanie z zasobów cyfrowych,
a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich online oraz zwiększenie poziomu atrakcyjności usług bibliotecznych, poprzez odpowiednie wyposażenie bibliotek.