menu

GRA MIEJSKA ” TAJEMNICE ZNAM – Z BIBLIOTEKĄ GRAM ”

2017-09-12 15:00:37 (ost. akt: 2017-09-12 15:04:33)
GRA MIEJSKA

GRA MIEJSKA

Zapraszamy do udziału w Grze Miejskiej ” TAJEMNICE ZNAM – Z BIBLIOTEKĄ GRAM ” zorganizowanej z okazji 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie w dniu 23 września 2017 r.

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ
” TAJEMNICE ZNAM – Z BIBLIOTEKĄ GRAM ”§ 1. ORGANIZATOR
1. Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1.Gra przeznaczona jest dla drużyn utworzonych z rodziną lub znajomymi. Za osoby niepełnoletnie uczestniczące w grze odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
2. Uczestnik powinien być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze.
3. Organizator nie zapewnia opieki medycznej uczestnikom.
4. Gra toczy się w przestrzeni publicznej, dlatego też uczestnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności.
5. Poprzez zgłoszenie swojego udziału w grze uczestnik wyraża zgodę na:
a) warunki określone w Regulaminie Gry;
b) przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika w zakresie
niezbędnym dla przeprowadzenia gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29.09.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883);
c) opublikowanie w mediach oraz na Facebooku i stronie internetowej Organizatora wizerunku uczestnika, a także imienia i nazwiska uczestnika w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę.

§ 3. ZASADY GRY
1. Gra Miejska zostanie przeprowadzona na terenie miasta Szczytno 23 września 2017 r. w godz. 11.00 – 13.00
2. Warunkiem udziału w Grze jest utworzenie drużyny liczącej od 3 do 5 osób i zgłoszenie jej do Miejskiej Biblioteki Publicznej do dnia 21 września 2017r.
3. Aby ukończyć Grę drużyna musi odwiedzić 5 stanowisk gry (SG) i zdobyć wszystkie elementy LOGA BIBLIOTEKI. Kolejność odwiedzanych miejsc wyznacza mapa, którą uczestnicy otrzymają przed rozpoczęciem gry.
Uczestnicy na każdym stanowisku gry wykonują przygotowane dla nich zadania i za każde poprawnie wykonane otrzymują punkty.
4. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub drużynę niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania gry innym graczom Organizatorzy mają prawo wykluczyć z Gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.
5. Po przejściu wszystkich SG drużyna wraca na metę do Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Polskiej 8 na podsumowanie Gry.

§ 4. WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW
1.W grze zwycięża drużyna, która zdobędzie największą ilość punktów i zbierze wszystkie elementy Loga Biblioteki. W przypadku remisu o kolejności zdecyduje dogrywka.
2. Dla zwycięzców przewidziano nagrodę główną, dla pozostałych drużyn nagrody pocieszenia.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Gry znajduje się na stronie internetowej MBP w Szczytnie mbp.miastoszczytno.pl i Facebooku oraz w wersji papierowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczytnie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie.